İçgörünün üzerinden kalkan perde

ThinkNeuro’nun nöropazarlama araştırmalarında kullandığı temel yöntem beyin EEG verilerinin analizine dayanır. İnsanın hissettiği her duygu parçacığı beyinde küçük elektrik akımlarının oluşmasını sağlar. Nöronların harekete geçmesiyle oluşan aktivite deneklerin başına yerleştirilen elektrotlarla ölçülür. Ölçülen yüksek hassasiyetli veri, belirli bir algoritmayla analiz edilir.

Elde edilen EEG verisi, 3 boyutlu beyin haritasına yerleştirilerek izlenilen görüntünün ya da alışveriş sırasında hissedilen her duygunun beynin hangi bölümünü harekete geçirdiği tespit edilir. Bilimsel olarak kanıtlanmıştır ki, aynı duyguların beyinde harekete geçirdiği bölgeler de hep aynıdır. Örneğin dünyanın çok farklı bölgelerinde yaşayan insanların bile heyecanlandığında beyinlerinde harekete geçen bölge aynıdır.